Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 2. 2017

Lví hlidka

Byl  úsvit a Simba sledoval východ slunce se svou dcerkou Kiarou.Vše,čeho se dotknou paprsky slunce,patří k naší říši,řekl Simba.Vláda je velká odpovědnost,Kiaro,a jednoho dne,až budeš královnou-Pozor,letí!vykřikl Simbův synek Kion.Spolu se svým kamarádem, medojedem Bungou,si zrovna házeli se šišatým míčem,který si udělali z plodu baobabu.Uff hekl Simba,když ho šišatý míč trfil rovnou do čenichu.Promiň,tati!omlouval se Kion a rozběhl se k Simbovi a Kiaře,ale bunaho složil na zem.Oba kamarádi začali n zemi zápasit o míč.Dost!okřikl je Simba.Kione,potřebuju si promluvit s tvou sestrou.Bude dnes poprve stopovat gazely.Protože já jednou budu-zažala pyšně Kiara.Královnou Lví říše,dopověděl za ní Kion.Jo,jo,to už jsem slyšel stokrát,Kiaro.Aspoň vím,co mě v životě čeká,odsekla Kiara.Ale co vyroste z tebe,milý bráško?Spokojený lev!usmal se na ní Kion.Bunga se zatim zmocnil míče a doběhl s ním na okraj Lví skály.Zuka Zzama!vykřikl a skočil.Medojed letěl volným pádem,odrazil se od koruny stromů......a přistal bezpečně na zemi.Chyť si mě,jestli to dokážeš,Kione!Mně neutečeš,Bunho!zvolal Kion a už běžel jako o závod dolů ze skály.Kiara se obrátila k Simbovy.Pořád nechápu,jak můžeme být příbuzní,vzdychla.Simba zamrkal.Jednoho dne Kion dospěje,řekl a pak se zamyslel.Aspoň doufám.Dole na savaně si Ono hověl v hejnu volavek,kdyř tu mezi ně vběhl Bunga s míčem v náručí a Kionem v patách.Všichni pryč!varoval Ono své druhy a družky.Kion se smíchem prokličkoval mezi ptáky a hnal se dál za Bungou uý k jezírku.Jezírko bylo plné hrochů,kteří se v něm uživali ranní lázeň.Mezi hrochy byl i Kion kamarád Bešte.Bunga na nic nečekal a začal přeskakovat po hročích hbetech na druhý břeh.Kion se vrhl za ním a snazil se nespadnout do vody-nebo do nenasytného krokodýlí tlamy!Bunga vyrazil od jezírka na travnaté pláně Lví říše a vyskočil na hřbet epardici Fuli.Kde Kionově radosti ale Fuli zamířila zpátky a těsně před lvíčkem prudce zastavila.Hopla!vykřikl Bunga,vyletěl do vzduchu a úřistal na Kionovi.Oba kamarádi spolu se smíchem zápasili,až jim míč vypadl a skutálel se po prudkem srázu do rokle za hranice Lví říše.Konec hry!oznámil Kio.Řiká kdo?opačil Bunga.Já se nebojím jít za hranice Lví říše.Ahned nato začal skákat ze skály na skálu dolů do rokle.Binga se chystal sbrat míč,když vtom ho náhle obstoupily tři h vrčicí hyeny.Medojed se snimi statečně pustil do boje,ale pak ho jedna z hyen popadla za chomč chlupů na krku.Pusťte mě,já vám ukážu,co dovedu!hulákal Bunga.Kion shora vyděl,že jeho kamarýd je v nebezpečí.Pusťte Bungu!zakřičel na hyeny.Ale hyeny se mu vysmýly.Ó,už se tě bojíme,lvíčatko!pošklebovali se.Řekl jsem,pusťte ho!zakřičel Kion podruhé na hyeny.A pak zažval tak úžasně a hrozivě,jako ještě nikdy v životě.Nad nám v mracích s ním řvali velcí lvi minulosri a na pleci se mu objevila značka ve tvaru lví tlamy.Hyenám se zježily chlupy děsem a Bunga pustily.R-R-R-R-R-Á-Á-Á!Ozvěna řevu dolehla až na Lví skále.To zařval Kion?žasla Kionova maminka Nala.Ha,ha,ha!zasmal se moudrý pavián Rafiki.Ano Nalo,ano!Je připraven!Čas nadešel!Simba nevěřil svým uším.Ještě nemúže být připraven,namítl.Myslel  si,že Kion potřebuje víc času k tomu,aby dospěl pro velkou odpovědnost,která ho čekala.Vždyt je jen lvíče!Čaš nadešel!Trval Rafiki na svém.Nala,Rafiki a Simba se obrátili ke Kionovi.Mladý lvíček se právě spolu s Bungou vrátil na Lví skálu.Jaký čas nadešel?zajímal se,co se bude dít?Promluvme si,synku,řekl mu  Simba.Rafiki nedočkavě přiskočul ke Kionovi.Slyšeli jsme tvůj hřev!Ano,ano!zvolal pavián.Je to řev předků.Když ho použuješ,velcí lvi minulosti Lví říše budou řvát s tebou.Řev předků je velký dar,Kione,vysvětloval svému sinovy Simba.Uděla z tebe nedivočejší zvíře Lví říše.A nadešel čas,aby ses dozvěděl o Lví hlídce,dodal Rafiki.Simba zavedl Kiona do hluboké jeskyně,kde se nacházelo doupě Lví hlídky.Lví hlídka je tým,který chrání Lví říše a pečuje o kruh života,začal Simba.Poskedním vůdcem Lví hkídky byl můj strýc Scar.Simba vzdychl.Scar si začal myslet,že by měl být králem místo svého staršho bratra Mufasy.Nařídil tedy Lví hlídce,aby mu pomohla Mufasu svrhnout.Když to Lví hlídka odmítla,Scar  zuřil.A pak použil,aby Lví hlídku zničil.Řev je velmi mocný dar,vzal si slovo Rafiki,může sloužit dobré věci,ale také můře způsobit strašlivé zlo.Já nikdy nebudu jako Scar,prohlasil Kion.To rád slyším,synku,usmal se Simba,protože ode dneška jsu vůdce nové Lví hlídky ty!Potřebuješ si k sobě vybrat toho nejstatečnějšího,nejrychlejšího a nejsilnějšího,pokračoval Simba.A také toho nejbystřejšího pozorovatele.Kion dychtivě pohlédl na svého tátu.Už se na svůj nový úkol těšil.Neboj se,řekl Simbovi,uvidíš,že na mě budeš pyšný!Bunga byl zvědavý,koho si Kion vybere k sobe  do Lví hlídky.Ze všeho nejdřiv se zeptám nejstatečnejšího zvířete ve Lví hlídce,zasmal se Kion.Bunga se nadechl a začal Kionovi opakoval stále dokola,jak je statečný.Co když se přestal vytahovat,přerušil ho po chvíli Kion,abych ti mohl nabídnout místo ve Lví hlídce jako nejstatečnějšímu zvířeti?Kion ani Bunga ndtušili,že je celou dob poslouchal sup Mzingo.Jestlipak hyeny o té nové Lví hlidce vědí?zachechtal se pro sebe.Pak se vnesl a odletěl za hranice Lví říše.O chvíli později Mzinko našel hyeny.Mám pro vás novinku hlásil jim.Simba nařídil Kionovi,aby sestavil novou Lví hlídku.To ten hřev!No jistě,uvařoval vůdce hyen.Došlo mu,že Kion má dar Řevu předků,stejně jako kdysi Scar.Chvilku přemýšlel a pak dodal:Nová Lví hlídka by nám,hyenám,ale i dalším zvířatům žijícícm za hranicemi Lví říše mohla způsobit mnoho potíži.Udeříme raději dřív,než bude Lví hlídka připravena,a podáme si každého člena zvlášť.Mzingo souhlasně přikývl.Kion a Bunga zatím nabírali další Lví hlídky.Nejplve zašli za Onem.Ty jako volavka vidíš všechno,řekl Onovi Kion,a já tě chci do svého týmu.Kion věděl,že Onovi našl nebystřejšíh pozorovatele pro hlídku.U jedzírka našli hrocha Bešteho,který právě vyráběl pro malé hrošíky vodní skluzavku.Kion,Bunga a Ono sledovali,jak před sebou tlačí velký balvan.Bunga se obrátil ke Kionovi.Nejsilnější?zeptal se.Nejsilnější!přikývl spokojene Kion.Čtyři kamarádi ještě našli pátou,nejrychlejší členku hlídky gepardici Fuli.Kion je poté všechny shromaždil na kopci a vysvětlil jim,proč si bybral právě je.Máme mezi sebou nejdivočejší,nejstatečnější,nejrychlejší a nejsilnější zvíře.A taky nebystrejšího pozorovatele.Dál jsem nás pšt dohromady a vytvořil z nás novou Lví hlídku.Společně budeme chránit Lví říši a pracovat o kruh života.Ale Fuli se zatvářila nedůvěřivě.Lví hlídka?obratila se Kionovi.A ty máš být jako nedivočejší?No,jepřece lev,ozval se Bešte.A Lvi jsou divocí,dodal Ono.Ukař jim Řev!vykřikl Bunga.Ukaž jim Řev!Kionovi se moc nechtělo zneužívat svou novouschopnost.A rozhodně si nepřal skončit jako Scar.Ale na druhou stranu chtěl,aby jeho kamarádi ten Řev slyšeli,aspoň jednou.Postavil se na balvaň,zhluboka se nadechl a-vřííísk!Tohle nebyl řádný řev!vykřikl Bunga.To bylo vříšknuti!Tu chvíli vyšel na kopec Simba s Kiarou.Chtěli společně vidět Kionovu novou Lví hlídku.Překvapil je Kionův výber členů.Kiaro řekl Simba,bežte si s Tiifu napřed stopovat gazely.Potřebuju si s Kionem promluvit o samotě.Simba prohlédl přísně na svého syna.Kioně,proč jsi vybral do Lví hhlídky tahle zvířata?zeptal se.Vždyť to ani nejsou lvi.Já vím,odpověděl Kion,jenže tati,jsou to mí kamarádi a oni vážně...Jebže Simbovi se Kionův výber nelíbil.Kruh života a také tvůj vlastní život budou záviset na tom,koho budeš mít ve svém týmu,varoval Kiona.Je tu spousta dobrých lvů,kteří by se do Lví hlídce hodili.Musíš brát své ovinnosti vážně,tak jako Kiara.Já je beru vážně,řekl kion.Jenže Simba už ho neposlouchal.Otočil se a odešel.Kion by zničení.Ztratil svůj Řev,a navíc zklamal svého otce.Smutne se vydal pryč.Bunga chtěl jít za nímm,ale Bešte ho zadržl.Kion  teď potřebuje být chvili sám,kámo,pošeptal mu.Kion jim zachvíli zmizel ve vysoké trávě.Nedaleko odtamtud se na hranici pastviny krčily Kiara a Tiifu a pozorovaly gazely.Zautočíme na ně?zeptala se šeptem Tiifu.Ne,zavrtěla Kiara hlavou.Pak si všimla supa Mzinga,který kroužil nad stádem gazel.Tiifu zase spatřila hyeny!Kiara hned pochopila,že mají za lubem nějakou lumparnu.Běž za mým tátou a řeknimu,že jsou tu hyeny!pošeptala Tiifu.Já zůstanu tady a budu je sledovat.Kion bloudil po travnaté savaně,když tu uslyšel,jak ho volá jakýsi hlas.Pohlédl k oblakům a zpatřil tvář Mufasy,velkého Lvího krále minulosti.Hevi kabisa!vyjekl Kion.Ti jsi.Ano Kione,odpověděl.Jsem tvůj dědeček.Kion pověděl Mufasovi o všem,co se ten den přihodilo.Nezamlčel dědečkovi ani to,jak s jeho řev změnil v zavřísknutí a že s ním byl otec nespokojený.To nic kione,těšil lvíčka Mufasa.Simba si děla starosti,protože tě má rád a záleží mu na tobě.Ty ale věř svým instinktům.Řev se ti vrátí,až ho budeš potřebovat.A sním se budu vracet i já...dokud tu bude Lví říše.Mrak vybledl a mufasova tvář zmizela.Kioně!zavolal na lvíčka jeho kamarád Bunga.Hyeby!Útočí na gazely!Kion se otočil a běžel na pomoc.Kion shromaždil členy své nové Lví hlídky.Chtěji převrátit Lví říši vzůru nohama,oznámil jim a ukázal na hyeny,které pomalu obkličovaly gazely.A Lví hlídka jím v tom musí zabránit!Kion pokračoval:Co na tom,že nejsme všichni lvi?Já vím,že jsme ve Lví říše nejdivočejší,nejrychlejší,nejsilnější a nejstatečnější a také nejbystřejší pozorovatelé.Zvedl tlapu a otiskl ji na plece každého člena hlídky.My jsme Lví hlídka,pohlásil Kion,kdy skončil.A navrhuju,abychom udělali tohle!Potom vyložil ostatním svůj plán.Kiara zatím sledovala gazely.Měla strach,že  zlomyslné hyeny stádo rozeženou po celé savaně.Pak uviděla Kiona a jeho kamarády,jak se plíží  vysokou trávou.Nahle Kion vyskočil a zavolal:Do konče Říše  lvů trvání,Lví hlídka ji ochrání!Kiara překvapeně přihlížela,jak se Lví hlídka řítí vpřed bránit gazely před hyenami.Bunga vyskočil jedné hyeně na hřbet a zakryl ji oči.Pno spatřil na nebi kroužlit Mzinga a srazil ho dolů.Gepardice Fuli vběhla do cesty hyenám,které pronásledovaly gazelu.Huwezi!křikla na ně.Ať běžíte,kam běžíte,ja tam budu vždycky dřív!Kiara se najednou ocitla přímo v cestě splašenéhu stádu gazel.Lví hlidka ji hned přispěchala na pomoc a medojed Bunga statečně obrátil stádi jiným směrem.Ono zpozoroval z výšky a hlásil Kionovi,že Kiara už je v bezpečí.Výborně!pochválil svůj tým Kion.A teď těm hyenám pořádně poženeme faldy,aby si dnešní den dlouho pamatovaly!Lví hlídka se shromaždila na okraji pastviny,aby chránila prchající gazely.Hyeny se k ním se smíchem blížily.Jsme Lví hlídka!křikl na ně Kion.Chráníme kruh života!Vy nejste ve Lví říši vítány a nikdy nebudete!R-R-R-Á-Á-Á!!!Kdyř hyeny uslyšely Kionův řev,lekly se a rozprchly se na všechny strany.To byl Řev!vydechl obdivně Bunga.A na Lví skále řekl Rafiki Simbovi:Je připraven!Čas nadešel!Simba tentokrát souhlasil:Ano,Kion je připraven.Čas nadešel...Nadešel čas pro Lví hlídku!