Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 1. 2017

Lev Mheetu/Mheetuovy děti

Všichni dobře víme, že po smrti Mufasy žil Simba s Timonem a Pumbou v džungli. Ale mnoho z nás neví, co se zatím dělo ve lví říši. Já jsem proto našla příběh, který sice nemusí být podle pravdy, ale podobný. Je vymyšlený ,ale snad se vám bude líbitJ. Bylo to velmi smutné, když se Lvice dozvěděly o smrti Mufasy a ztrátě Simby. Nejvíce to však zarmoutilo Sarabi a Nalu, protože Sarabi milovala Mufasu a Nala Simbu. Navíc si Scar přivedl hyeny. Jednoho dne se Sarafina šla projít a potkala nádherného lva. Hned se jí zalíbil a zamilovala se do něj.B Brzy spolu měli lvíče. Byl to kluk. Sarafina ho pojmenovala Mheetu. Lev od Sarafiny už odešel. Scar nebyl z Mheetuova narození zrovna nadšený, ale Sarafina ho poprosila, ab y Mheetua nezabíjel. 

Malý Mheetu rostl a hrál si se svou sestrou Nalou. Ale přece muchyběl kamarád nebo kamarádka. Jednou se se rozhodl, že si půjde nějakou najít. Když se tak procházel, zakopl a protože to bylo z kopce, udělal tři kotrmelce. Vrazil přitom do neznámého lvíčete. Lekl se, ale pak se zase vzpamatoval a lvíčeti se omluvil. To lvíče se na něj podívalo a řeklo: to nevadí, nic se nestalo. Mheetu poznal, že je to holka a představil se: já jsem Mheetu a ty? Já jsem Shetani, řekla ta neznámá. To je moc hezké jméno. Já bydlím na Lví skále. Kde bydlíš ty? Já už nebydlím asi nikde, otce nemám, matka zemřela a já zůstala sama, odpověděla Shetani. Tak pojd´ ke mně na Lví skálu. Myslíš, že můžu? Jasně že můžeš. Tak jdeme. Dobře Shetani, ale nejdřív si budeme hrát. Tak jo. Když Mheetu a Shetani došli ke Lví skále, všichni byli udiveni, koho to Mheetu vede." Ahoj mami", řekl Mheetu Sarafině. " Tohle je moje kamarádka Shetani, nemá rodiče a tak jsem se rozhodl, že by mohla zůstat u nás ". Sarafina souhlasila, ale z jeskyně vyšel Scar a na Shetani výhružně zavrčel. "Já s tím nesouhlasím"!!!! "Ale Scare, co by ti tak mohla udělat, je malá bez rodičů a bude se hodit do naší smečky", řekla Sarafina. " Tak dobrá"Oba si spolu hráli, ale jednoho dne přišla Zira a Scar ji jmenoval Královnou. Když uviděla lvíčata, zle na ně pohlédla.Lvíčata se hned schovala k Sarafině. Když vyšlo slunce, všichni přišli na poradu jak s lvíčaty.Scar se bál, že by mohl přijít otec Mheetua a sebrat mu trůn a tím by Zira stratila manžela a nebyla by královnou.Proto Scar rozkázal prohledat okolí, jestli tam náhodou nebude lev. Ale ten se dobře schoval, protože slyšel co si všichni povídali. No a tak se lvi vrátili s nepořízenou. Jednoho dne se Mheetu šel projít a našel svého otce. Nejdříve na něj udiveně koukal a chtěl utéct, ale lev ho chytl za ocas a řekl mu " počkej Mheetu, já jsem tvůj otec"! Mheetu se na něj podíval a objal ho. "Tati",řekl radostně. Jejich štěstí však netrvalo dlouho, protože přišel Scar a sním hyeny. Nějaké hyeny Lev zabil, ostatní se Scarem utekly. Lev byl však natolik zraněný, že brzy zemřel. Mheetu si k němu lehl a slíbil, že až vyroste, pomstí se a Scara zabije. Mheetu se ke Lví skále přibižoval nenápadně, aby ho nikdo neviděl. Přišel za Shetani a řekl jí, at´ jde za ním. Mheetu se ještě rozloučil se Sarafinou a Nalou. Ty se ho ptaly, proč chce odejít. Ony totiž ještě nevěděly, že otec Mheetua zemřel. Tak jim to Mheetu řekl a dodal" musím odsud pryč, vezmu s sebou Shetani, protože by jí mohli ublížit". "Tak sbohem " ,řekli lvice a Mheetu a Shetani odešli. Cestou se zastavili u rafikiho a ten jim ukázal cestu, kudy se mají vydat. Přešli Lví říši, sloní hřbitov a došli do docela hezkého údolí ,kolem kterého byly hory. zabydleli se tam a hned se šli podívat po nějaké kořisti.chtěli ulovit zebru, ale moc jim to nešlo. Naštěstí tam nějaká šelma nechala zbytek zebry a tak se najedli. Potom si našli doupě v malé jeskyni a řekli si, že tam budou bydlet. Po náročném dni brzy usnuli. Zatím co si Mheetu a Shetani žili pokojně a klidně, ve Lví říši to byl pravý opak. Tráva uschla, stromy stratily listí a proto se většina zvířat přestěhovala jinam. To ale znamenalo velký mínus pro lvy, kteří ted´ neměli co jíst. Mheetu se to dozvěděl a přinesl lvicím kus masa. Jenže to viděl Scar, naštval se a zavolal na Mheetua"utekl jsi, tak už sem nelez". Ale to by nebyl Scar, kdyby ho nechal jen tak odejít. Hned za ním poslal hyeny, at´ ho zabijí. Mheetu utíkal jak nejvíce mohl, ale hyeny mu byly stále v patách.Doběhl k lávce a rychle po ní přelezl. Hyeny to skusily také, ale lávka je neudržela, všechny spadly do vody ke krokodýlům.Mheetu a Shetani se na to jen dívali a smáli se jim. Potom oba šli spokojeně domů a usnuli. O čem se jim asi zdá? Mheetu za ten čas co žili v té zemi povyrostl. Vyrostla mu hříva a byl už dospělý.Shetani také vyrostla. Jednou vyrazili na průzkum, jestli tam náhodou na ně nečíhají hyeny. Nebyly tam, ale zato našli krásnou džungli. Hned se do ní podívali.Všude byly liány, palmy a brouci. Došli do středu džungle, kde uviděli obrovskou horu a vodopády. Po dlouhé cestě měli hlad, ale brouky nejedli. Najednou shetani uviděla prase a surikatu a rozběhla se za nimi. Ale ze křoví na ní vyskočil lev a začal se s ní prát. Mheetu uslyšel řev a běžel Shetani na pomoc. Mheetu začal výhružně řvát a ukazoval zuby a drápy. Kdo jsi"? Zeptal se Mheetu. "A kdo jsi ty"Zeptal se ten druhý. "Já jsem Mheetu a tohle je Shetani". ˇ"Já jsem Simba", odpověděl lev. "Promin´ Simbo, že jsme ti chtěli sníst tvoje jídlo".ˇ"Ale to není jídlo, to jsou moji kamarádi, jmenují se Timon a Pumba". "Aha, tak to jsme nevěděli". "To je jedno, klidně tu můžete bydlet",řekl Simba. Mheetu a Shetani se šli projít a Simba odpočíval. Pumba chtěl ulovit brouka, ale najednou se v trávě něco pohybovalo. Byla to lvice. Pumba okamžitě utíkal do džungle, lvice za ním. Když Pumba probíhal kolem Timona,jenom ukázal dozadu a Timon hned běžel za ním. Lvice už je skoro měla, když v tom na ní skočil Simba a začali se rvát. Nakonec lvice Simbu porazila na záda. Simba v ní poznal Nalu. "Nalo",řekl. Nala z něho slezla azeptala se ho, jak se jmenuje. "Já jsem Simba". "Simba"? "Ach ano, Simba". "Vzpomínám si". Z křoví vyšli Mheetu a Shetani. "Ahoj Nalo, co tady děláš"? Nala jim všechno řekla. "Simbo, jsi král, musíš se vrátit do Lví říše",obrátila se na simbu. Mheetu a Shetani souhlasili, měli ještě se Scarem nevyřízené účty. "Tak dobře", řekl Simba. Ale ještě před tím než vyrazili, tak se na to všichni pořádně vyspali. Brzy ráno vyrazili na cestu.Pumba ještě naříkal, že bude mít hlad a tak si sebou vzal velký list plný brouků. Protože kmen, přes který vedla cesta ke lví skále, byl zlomený, museli jít nebezpečnými bažinami. Snažili se najít větev, po které by přeplavali na druhou stranu. Konečně nějakou našli. Všichni už na ní seděli, ale když nasenal Pumba, větev převrhl a spadli do bažiny. Nakonec se naštěstí všichni vydrápali na břeh a pokračovali v cestě. Simba běžel kousek napřed a najednou bylo slyšet:"ááááááááá". Běželi tam a uviděli Simbu na dně hluboké jámy."Pomozte mi", volal Simba. "Mám nápad",řekl Mheetu. "Takže Shetani, ty mě drž zezadu a Nalo, ty drž Shetani a Pumba s Timonem podrží Nalu". A tak se do toho dali. Simbu v pořádku vytáhli,ale najednou Mheetu viděl, že vzadu utíkají hyeny. "Určitě tu past nastražily ony", pomyslel si. "Ale jak mohly vědět, že přijdeme, určitě měly špiony". Po dlouhé době konečně dorazili ke lví skále. pokračování příště omlouvám se že to tak trvalo. Konečně všichni dorazili ke Lví skále. Simba řekl Timonovi a Pumbovi, aby odlákali hyeny. Zatím Simba běžel za Scarem. Ten se právě hádal se Sarabi a když ji srazil k zemi, Simba se naštval a rozběhl se proti němu. Chvíli se spolu dohadovali a potom Simba zacouval na okraj Lví skály a málem z ní spadl. Ještě se stačil chytit . Scar už ho chtěl schodit dolů , ale ještě mu pošeptal, že zabil Mufasu. V tu chvíli na něj Simba skočil a donutil ho to říct. Potom se strhla bitva mezi hyenami a lvicemi Simba běžel za Scarem a po dlouhém boji ho schodil dolů. Hyeny chtěli Scara zabít, ale Mheetu je odehnal a řekl Scarovi, že si dají spravedlivý zápas na život a na smrt. Scar souhlasil a za chvíli lítala facka za fackou , aby to hodně bolelo, tak se kousali a drápali a pak scar Mheetua schodil a chtěl na něj skočit. Ale Mheetu uhnul a Scar dopadl přesně na hrot špičaté skalky, který mu probodl srdce. Mheetu si na jeho tělo stoupl předníma nohama a vítězně zařval. Polekané hyeny rychle utekly zpátky na sloní hřbitov. Mheetu šel na Lví skálu, kde už Simba řval jako nový král. Shetani si k Mheetuovi sedla a vyčistila mu krvavé rány. Simba jim poděkoval za pomoc a všichni se rozloučili. Mheetu řekl že se Shetani půjdou do té země, kde dřív žili. Simba jim dal nějaké lvice ze smečky a odešli. Příště poslední díl v sérii a potom budou nové díly. A tak si Mheetu a Shetani spokojeně žili v té své zemi a stali se tam králem a královnou. Zvířata byla spokojená se svým králem a dobře se jim žilo. Jednou poslal Simba po lvicích vzkaz, že se mu narodil syn Kopa, at´se přijdou podívat. A tak šli. U Lví skály už stálo mnoho zvířat. Simba Mheetua a Shetani pozval nahoru na skálu, ale oni řekli, že se jim lépe sedí dole. Potom se šli na Kopu podívat nahoru. Nala ho právě myla. Všichni si spolu povídali a Kopu nikdo nehlídal. Toho využila Zira, která se chtěla pomstít za smrt Scara. Připlížila se a chtěla Kopu zakousnout . Ale v tom se Nala vracela a hned se zirou začala bojovat. Nakonec ji přemohla . Simba jí pak vyhnal i s jejími lvíčaty a smečkou. Naštvaná Zira slíbila, že se pomstí a odešla do země vyhnanců. Dlouho se potom oslavovalo narození Kopy. Když už se stmívalo, Mheetu a Shetani šli domů.

Mheetuovy děti

 

Jednoho dne se Shetani narodila dvě lvíčátka. Kluk a holka. Kluk se jmenoval Ari a měl barvu po mámě a holka se jmenovala Atani a barvu měla po otci Mheetua. Rafiky přišel až za nimi a štávou z ovoce potřel dětem čela. V tu dobu se také narodila jedné lvici ze smečky lvíčata . Kluk byl Akasel a holka byla Uhsanda. Děti si spolu hrály byly velcí přátelé. A tak se začala rodina rozrůstat.